Prawo pracy Warszawa

Radca prawny z zakresu prawa pracy w Warszawie

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy jest skierowana zarówno do pracowników, jak i pracodawców. Zajmujemy się wszystkimi kwestiami związanymi z zatrudnieniem, a także reprezentowaniem naszych klientów przed sądem pracy. Wyróżnia nas profesjonalizm oraz duże doświadczenie.

Prawo pracy jest zespołem norm związanych ze stosunkiem pracy, które określają prawa i obowiązki obu stron. Są one regulowane przepisami Kodeksu pracy, ustaw i aktów wykonawczych, a także regulaminów, porozumień zbiorowych oraz statutów.

Radca prawny od spraw z prawa pracy – zakres usług

Usługi świadczone przez naszą kancelarię w zakresie prawa pracy obejmują przede wszystkim:

  • przygotowywanie różnego rodzaju umów (o pracę, kontraktów managerskich, B2B itd.),
  • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji i zachowaniu poufności,
  • negocjowanie warunków kontraktów,
  • sprawdzanie zgodności procedur i dokumentacji pracowniczej z przepisami,
  • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądem,
  • tworzenie i obsługę związków zawodowych,
  • rozwiązywanie kwestii zwolnień indywidualnych oraz grupowych,
  • prowadzenie spraw dotyczących mobbingu i dyskryminacji,
  • zatrudnienie cudzoziemców.

Dokładny zakres naszych usług jest o wiele szerszy, a w celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa pracy

Na drogę sądową najczęściej trafiają sprawy związane z niesłusznym zwolnieniem z pracy oraz niewypłaceniem należnych dochodów. Należy pamiętać, że spory występują nie tylko na linii pracodawca-pracownik. Bardzo często występują także między poszczególnymi pracownikami, a gdy ich rozwiązanie w polubowny sposób nie jest możliwe, sprawa powinna trafić na drogę sądową.

Sprawy z zakresu prawa pracy w Warszawie

Reprezentujemy zarówno pracodawców jak i pracowników w sporach z zakresu prawa pracy. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi rozwiązania stosunku pracy, mobbingu, zapłaty za wynagrodzenie, odszkodowania, zakazem konkurencji, odpowiedzialnością materialną. Przygotowujemy też dokumentację tworzącą źródła prawa pracy u pracodawców, takie jak: regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania.

Z naszych usług mogą skorzystać także agencje pracy, które potrzebują wsparcia oraz fachowego doradztwa. Zajmujemy się wszelkimi kwestiami związanymi z zatrudnieniem obcokrajowców oraz delegowaniem pracowników do pracy w krajach Unii Europejskiej. Specjalizujemy się również w najbardziej skomplikowanych sprawach dotyczących m.in. zwolnień grupowych. Współpraca z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie pracy jest niezwykle ważna zarówno w przypadku małych, jak i dużych firm. Wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem muszą bowiem przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kompleksowa pomoc radców prawnych z zakresu prawa pracy w Warszawie

Nasza kancelaria zajmuje się przeprowadzaniem nie tylko ugód sądowych, ale także pozasądowych. Zawsze dążymy do zabezpieczenia interesu obu stron. Prowadzimy również mediacje, których celem jest osiągnięcie upragnionego kompromisu.

Porady z zakresu prawa pracy obejmują również sprawy o odszkodowania od zakładów pracy. Są one wypłacane na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i cho

Profesjonalna pomoc prawna z zakresu prawa pracy — Warszawa i okolice

Nasze usługi z zakresu doradztwa w kwestiach związanych z prawem pracy świadczymy w kancelarii w Warszawie. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, zarówno pracodawców, jak i pracowników. Świadczymy usługi związane z załatwianiem wszelkich formalności dotyczących m.in. z zatrudnieniem oraz zwolnieniem pracowników, a także w rozwiązaniu wszelkich sporów między stronami.

W Kancelarii Radcy Prawnego Artura Leszczyńskiego oferujemy również pomoc w zakresie:

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego Artur Leszczyński Radca Prawny

ul. Kopalniana 14G lok. 21
01-321 Warszawa

Telefon

tel: 022-123-45-99
fax: 022-123-45-96